Nyheter Artiklar Bloggar Forum Bilder Annonser Recensioner Länkar Kalender Medlemmar Din sida Om... 
 

Om upphovsrätt


Av Christer Lindh

Stygnsättningar av seriefigurer odyl, bilder på brodyrer av varumärken, delning av filer och mönster mellan medlemmar etc brukar ofta diskuteras på Sysidan och leder också till konflikter mellan medlemmar om vad man egentligen får och inte får göra. Det är också svårt för oss på Sysidan att sätta upp klara regler för vad som är OK och inte, det är minst lika svårt som att definiera rättsliga lagar.

Med denna text försöker vi reda ut en del begrepp runt detta och förtydliga vår policy runt sådant här.

Sysidans policy

Medlemmar på Sysidan ansvarar själva inför lagen för vad man lägger ut (mer om detta nedan). Sysidan är dock skyldig att ta bort sådant som uppenbart bryter mot upphovsrättslagen, men vi kan omöjligen avgöra om det begås upphovsrättsbrott i varje enskilt fall.

Vi friar heller än fäller, bara i de mest uppenbara fall går vi in och plockar bort material (men förbehåller oss alltid rätten att göra så). Hör en upphovsrättsägare av sig och ber oss plocka bort dennes verk som publiceras otillåtet gör vi naturligtvis så, men inte automatiskt om någon "vän av ordning" hör av sig och tror att någon annan medlem publicerat utan tillåtelse.

Vår policy på Sysidan är att man får visa upp brodyrer med stygnsättningar av andras verk i fotoalbumen, såväl i närbild som synligt på tex en tröja. Man får dock inte distribuera mönster och stygnfiler till andra i forumet utan upphovsrättsägarens  tillstånd. Motivationen är att distributionen av filer kan potentiellt skada upphovsrättsägaren ekonomisk, men knappast inte exempelbilden i albumet.

Anser vi dock att uppsåtet med att visa upp bilden på brodyren är att visa för andra att man gärna delar med sig av filerna med stygnsättningen tex så kan vi ta bort den (och då träder ju även vanliga regeln om att man inte får göra smygreklam in).

Sysidan skall förstås inte vara ett "Pirate Bay för tyghantverk", men samtidigt måste sajten kunna fungera som en förlängning av ens vanliga liv där man samverkar med sina vänner runt sitt handtverk på samma sätt som man gjort innan de digitala mediernas intåg.

Nedan finns lite mer om lagar och annat att läsa för den som vill fördjupa sig i ämnet:

Om upphovsrättslagen

I Sverige gäller upphovsrättslagen eller Lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk som den egentligen heter. Det är bra för var och en att läsa på vad som verkligen gäller, både om man själv gör designer och mönster eller använder andras på olika sätt. Själva lagtexten kan vara svår att ta till sig, men tex Regeringskansliet har några informationssidor där man kan läsa på om vad som gäller på mer begriplig svenska:

http://www.regeringen.se/sb/d/1920

Om stygnsättning och annan avbildning av upphovsrättsskyddade verk

En stygnsättning ger ju oftast en ren avbildning av ett befintlig verk. Det är mer att likna vid att ta en bild av något än att designa själv. Stygnsätter man tex en upphovsrättsskyddad bild av Kalle Anka blir den troligen så lik originalet att den inte får egen sk verkshöjd. Det blir en kopia istället för ett eget fristående verk, och man har då själv inte upphovsrätt till designen bara för att man överfört den till stygn.

Detta gäller även bilder - tar man ett foto av en bild av Kalle Anka så har man faktiskt gjort en kopia istället för ett eget verk.

Alltså får man då inte sälja eller på annat sätt distribuera en sådan stygnfil eller foto utan tillstånd av Disney (i detta exempel) förutom för privat bruk.

Vad är då "för privat bruk"?

Den svenska upphovsrättslagen säger:

12 § Var och en får för privat bruk framställa ett eller några få exemplar av offentliggjorda verk. Exemplaren får inte användas för andra ändamål än privat bruk."

Lagen definierar dock inte vad "privat bruk" egentligen är, men i förstudier och annan text framgår att detta  faktiskt inbegriper kopiering till ens vänner. Såhär skriver tex Regeringskansliet om detta:

Bestämmelsen om kopiering för privat bruk innebär att man som huvudregel får framställa ett eller några få exemplar av ett verk till sig själv, sin familj eller sina vänner.

Men då uppstår fler frågor. Vllka är ens vänner?  Är det bara vänner man träffar fysiskt eller inbegriper det även de personer man har en nära och frekvent kontakt med på ett nätforum?  Hur pass mycket vän måste man vara? Och hur många är egentligen "några få exemplar".

Som vanligt med lagar så går det inte att utläsa exakt vad som är tillåtet och inte i varje tänkbart fall. Det blir till slut en bedömningsfråga för rätten om det skulle gå så långt. Man kommer då bedöma den anklagades sk uppsåt i en handling som lett till tex upphovsrättsbrott.

Om uppsåt

Som nämnts ovan får man enligt lagen inte publicera någon annans verk utan tillstånd, annat än för privat bruk. Det skulle betyda att man inte ens kan bära en tröja med Kalle Anka på offentligt, bland folk som inte är ens vänner? Man "publicerar" ju då verket otillåtet!  Och tar någon en bild av en då man bör tröjan har denne då dessutom gjort en kopia av ett otillåtet publicerat verk, vilket också är otillåtet.

Lusläser man lagen så blir det faktiskt så, men alla inser ju att så funkar det inte i praktiken. Man måste ta med begreppet uppsåt här. Var syftet att undanhålla inkomster från upphovsrättsägaren genom publiceringen, eller var det en sidoeffekt av att man bara ville dela med sig semesterbilderna? Ville man bara visa upp hur duktig man var på stygnsättning av något man gjort för eget bruk eller vill man sälja brodyren utan tillstånd?

Här måste man vara lite pragmatisk. Det är knappast troligt att upphovsrättsägare kommer dragandes med advokater för att man bär sitt eget plagg eller tar bilder på sina vänner, eller att något skyddat verk visas upp i ett fotoalbum på annat sätt. (Det bör påpekas här att sådana fall faktiskt har förekommit, men den allmänna uppfattningen är ändå att det är OK.)

Om ditt och vårt ansvar

När du lägger ut bilder och skriver i Sysidans forum ansvarar du själv för att du inte bryter mot några lagar genom att göra så. Lägger du t.ex ut en brodyrfil med upphovsrättsskyddade mönster som du inte har rätt att distribuera så kan det vara ett brott mot upphovsrättslagen, och kan leda till efterföljder för dig om tex en upphovsrättsägare gör polisanmälan. Du får avgöra själv och rannsaka ditt uppsåt med publiceringen.

Enligt "Lagen om tillsyn av elektroniska anslagstavlor" har dock vi som driver Sysidan medansvar runt vissa typer av brott. Det åligger oss hålla uppsikt över webbplatsen och ta bort meddelanden som uppenbart utgör uppvigling, hets mot folkgrupp, barnpornografi, olaga våldsskildring eller sådant där den postande användaren uppenbart gjort intrång i upphovsrätten.

Prejudikat och förstudier visar att det inte åligger oss att förhandsgranska allt material som läggs in, som det gör för media som har en ansvarig utgivare. Lagen säger dock  att vi måste agera och skyndsamt plocka bort materiel när det påpekas för oss och uppenbart är en överträdelse. Svårigheten för oss ligger i att avgöra när en överträdelse verkligen föreligger.

Sätt rätt licens på egna verk

Om du själv skapar mönster och lägger ut, var tydlig i vilken typ av licens du ger till dem som börjar använda den. Ofta vill man att ens design skall användas av så många som möjligt, för det är kul att dela med sig - men inte att någon börjar sälja det vidare och själv tjäna pengar på det.

Säger du ingenting så har du full upphovsrätt till ditt verk, dvs ingen annan får sprida den vidare annat än för privat bruk (se ovan). Vill du dock ge andra rätt att sprida den vidare fritt men ändå ha vissa regler finns Creative Commons, en uppsättning färdiga licenser sm man kan sätta på sitt verk som tydliggör vad andra får och inte får göra. Vanligt är tex att man ger andra rätt att publicera och använda verket fritt, så länge man anger ditt namn samt att det inte görs för kommersiellt ändamål.
Här kan du läsa mer om detta: http://www.creativecommons.se/(Logga in för att skriva en kommentar)

Fler artiklar

Sysidan.se är byggd med CommunityLib från Mainloop Personuppgiftspolicy
Annons